Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Opis naszej działalności

Szanowni Państwo, 
poniżej w oddzielnych zakładkach zamieszamy opis naszych statutowych działań, najistotniejsze w naszej ocenie informacje z poszczególnych lat naszej działalności. W tym miejscu chcemy potwierdzić kilka faktów, po to by nie powielić ich w poszczekanych podsumowaniach rocznych, a mianowicie: Fundacja „Żyć z chorobą Parkinsona” nie prowadzi, nie prowadziła działalności gospodarczej, nie udzielała i nie zaciągała pożyczki lub kredytu, nie nabyła żadnych akcji, obligacji lub udziałów. Ponadto Fundacja „Żyć z chorobą Parkinsona” nie posiada żadnych zobowiązań w tym nie zalega w opłaceniu podatków, składek na ubezpieczenie jak i nie jest właścicielem nieruchomości/ruchomości ani nie nabyła żadnego spadku. W tym miejscu chcielibyśmy również zaznaczyć, iż jako Organizacja Pożytku Publicznego począwszy od 2005 roku prowadzimy coroczną sprawozdawczość do Urzędu Skarbowego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Zdrowia oraz po zamianach organizacyjnych na platformie Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl -  wedłóg stosownych odrębnych wytycznych. Dodatkowo, w zależności od potrzeb, realizujemy także sprawozdawczość względem Głównego Urzędu Statystyk, Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowego Rejestru Sądowego i Sądów Powszechnych (nawiązki) oraz w stosownym zakresie do Darczyńców.

Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy