Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Opis działalności w 2005 roku


 • Opracowanie ogólnopolskiej ankiety dla osób z chorobą Parkinsona” - dokładna analiza przysyłanych ankiet potwierdziła słuszność powołania Fundacji i wskazuje kierunki działań zgodnie z oczekiwaniami chorych.
 • Opracowanie trzech stron internetowych: www.parkinsonfound.pl (strona w języku angielskim), www.parkinson.net.pl (strona informacyjna), www.parkisnon.sos.pl (strona fundacji).
 • Otrzymanie od firmy farmaceutycznej darowizny w postaci leku o wartości o 65.000zł., który Fundacja nieodpłatnie dostarczyła chorym posiadającym receptę od lekarza.
 • Rozpoczęcie nawiązywania kontaktów z ośrodkami rehabilitacyjnymi (rehabilitacji ruchowej, logopedycznej, psychologicznej), do których można będzie kierować chorych na nieodpłatne ćwiczenia.
 • Rozpoczęcie akcji \"domy opieki\", która ma na celu pomoc ludziom chorym na chorobę Parkinsona, przebywającym w domach opieki.
 • Udział w spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia w dniu 19 kwietnia 2005 r. w sprawie refundacji leków.
 • Udział spotkaniu w Narodowym Funduszu Zdrowia w dniu 27 lipca 2005 r. w sprawie omówienia problemu refundacji leków dla osób chorych na chorobę Parkinsona oraz rehabilitacji - w rezultacie NFZ sfinansuje rehabilitację dla osób cierpiących na chorobę Parkinsona w 20 placówkach na terenie Polski.
 • Udział w naradzie w Ministerstwie Zdrowia w ramach inicjatywy \"Otwarte Ministerstwo\".
 • Odbycie spotkań z przedstawicielami firm farmaceutycznych, produkujących leki stosowane przy chorobie Parkinsona.
 • Ciągła informacja - wysyłka materiałów i informatorów, dotyczących choroby Parkinsona.
 • Umieszczanie aktualnych artykułów na stronach internetowych Fundacji.
 • Zorganizowanie dających chorym dyskrecję Chat-u z Panią prof. dr hab. n.med.Urszulą Fiszer na temat \"Choroba Parkinsona-diagnoza i leczenie\" w dniu 7 października 2005 r.
 • Starania o umieszczenie informacji na temat Fundacji w tygodnikach Ozon, Newsweek, Polityka, Wprost oraz miesięczniku Znak.
 • Starania o dotacje i sponsoring w innych firmach, m.in. Microsoft, PTK Centertel, PKN Orlen.
 • Zintegrowanie 14 stowarzyszeń osób z chorobą Parkinsona i powołanie Rady Krajowej Stowarzyszeń Osób z Chorobą Parkinsona.
 • Udział Pana Józefa Jerzego Łukasiewicza w programach telewizyjnych TVN, TVP1 - \"Kawa czy herbata\", TVP2 - \"Pytanie na śniadanie\".
 • Organizacja nowego biura Fundacji.

Fundacja 29 marca 2005 r. uzyskuje status Organizacji Pożytku Publicznego mogącej ubiegać się o pozyskiwanie środków na działowość z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i do 6% podatku od przychodów.

Zatrudnienie: Fundacja zatrudniała na umowach cywilno-prawnych 1 osobę.

Członkowie Rady i Zarządu Fundacji nie pobierali wynagrodzenia.

Zarząd w roku 2005:
 • Anna Wyrwich - Prezes do 09.10.2005
 • Anna Dziedzic - Wiceprezes, oraz Prezes od 10.10.2005
 • Anna Szewczyk - Członek do 09.10.2005
 • Wojciech Jezierski - Wiceprezes od 10.10.2005
 • Janina Szczęsna-Ignaczak - Sekretarz do 09.10.2005
 • Gabriela Żebrowska - Sekretarz od 10.10.2005
Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy