Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Jak nas wspomóc

Kwota 1% podatku może zostać przekazana na rzecz organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (OPP), która została ujęta w aktualizowanym wykazie opublikowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, na stronie: www.niw.gov.pl


Jak przekazać 1% podatku na rzecz wybranej OPP?

  • - Od 2007 roku podatnik nie musi osobiście przelewać kwoty 1% swojego podatku na rachunek OPP. Wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wskaże numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego OPP w odpowiedniej pozycji formularza PIT a Urząd skarbowy sam przeleje odpowiednią kwotę na rzecz konto bankowe danej organizacji.

Zachęcamy do skorzystania z działającej, od kilku lat i sprawdzonej przez nas, darmowym aplikacji online w serwisie pitroczny.pl, która ułatwia poprawnie wypełnić PIT i wyliczy maksymalną kwotę 1% podatku dla OPP prawidłowo ją zaokrąglając. Klikając na ten link Program e-pity | PIT online 2022 za 2021 wyliczona wartość 1% podatku będzie od razu zadedykowana na nasz cel. Link ten przeniesie na stroną gdzie opisane są wszystkie kroki postępowania od założenia swego indywidualnego konta poprzez wypełnianie zeznania podatkowego do wysłania e-deklaracji za 2021 rok do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.


Rada i Zarząd oraz Podopieczni Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona” im. Jerzego Łukasiewicza serdecznie dziękują za przekazane wsparcie.

Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy