Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Opis działalności w 2004 roku


Fundacja udziela pomocy na podstawie własnego regulaminu, jak również:
 • Z własnej inicjatywy, bądź na wniosek zainteresowanych osób fizycznych i instytucji.
 • Po starannym zapoznaniu się z sytuacją wnioskujących i z wszystkimi okolicznościami mającymi istotny wpływ na podjęcie decyzji o pomocy.
 • W szczególności Fundacja może żądać poświadczenia konieczności udzielenia pomocy i potwierdzenia jej efektywności od właściwych placówek leczniczych, oświatowych i innych instytucji oraz może zasięgnąć opinii kompetentnych i budzących zaufanie osób.

Po zarejestrowaniu, Zarząd Fundacji wspólnie z Radą Fundacji podjął statutową działalność m.in.:
 • Zostało zorganizowane biuro Fundacji, otwarte w godz. 8.00-9.00 i 15.00-18.00 codziennie oprócz sobót i niedziel, założono pocztę elektroniczną, podłączono telefon i fax.
 • Sprawnie zostały załatwione sprawy formalno-prawne (nadanie KRS, REGON, NIP).
 • Wykorzystując cenne doświadczenia została stworzona internetowa witryna fundacji www.parkinson.sos.pl.
 • Została opracowana koncepcja integracji 14-stu stowarzyszeń regionalnych, dzięki powołaniu Rady Krajowej Stowarzyszeń (zebranie ogólnopolskie przewidziane jest na 16 kwietnia 2005 r. w Warszawie).
 • Rada Fundacji aprobowała plan działania Fundacji na najbliższy rok, po konsultacji z Panią prof. Urszulą Fiszer, kierownikiem Kliniki Neurologicznej w Szpitalu im. M. Orłowskiego w Warszawie, specjalistą w leczeniu choroby Parkinsona.
 • Prowadzenie rozmów z firmą farmaceutyczną w sprawie wydawania ogólnopolskiego kwartalnika „Choroba Parkinsona”.

Zatrudnienie: Działalność Fundacji odbywa się wyłącznie na zasadach zaangażowania społecznego.

Zarząd w roku 2004:
 • Anna Wyrwich - Prezes
 • Anna Dziedzic - Wiceprezes
 • Janina Szczęsna-Ignaczak - Członek
 • Anna Szewczuk - Członek
Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy