Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Opis działalności w 2009 roku


 • Organizowanie w siedzibie Fundacji konsultacji neurologicznych (odpłatna działalność pożytku publicznego). Ogółem w 2009 roku w siedzibie Fundacji odbyło się 778 konsultacji chorych, przeprowadzonych przez 4 lekarzy. Fundacja zaaranżowała także 50 wizyt domowych.
 • Zorganizowanie ogólnopolskich obchodów Dnia Solidarności z osobami cierpiącymi na chorobę Parkinsona w Warszawie w dniach 24-26 kwietnia 2009. Kwietniowe spotkanie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Pana Bronisława Komorowskiego.
 • Zorganizowanie środowiskowego spotkanie z okazji V-lecia powstania Fundacji w siedzibie tygodnika „Polityka”.
 • Administrowanie stronami internetowymi;
 • Pomoc indywidualna dla 75 osób chorych z przeznaczeniem na rehabilitację ruchową w domu pacjenta.
 • Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla 8 chorych.
 • Dofinansowanie 5 konsultacji neurologicznych.
 • Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Współpraca, na podstawie dwustronnej umowy, z dwiema firmami świadczącymi usługi rehabilitacyjne na rzecz osób cierpiących na chorobę Parkinsona, ogółem wykonano usługi dla 46 osób z terenu Warszawy.
 • Kontynuowanie działalności poradni internetowej - około 210 porad udzielonych droga mailową;
 • Zapewnienie ciągłej informacji poprzez wysyłanie do chorych materiałów oraz informatorów dotyczących choroby Parkinsona.
 • Współpraca i promocja kwartalnika „Tulipan”, dedykowanego dla osób chorobą z Parkinsona.
 • Kontynuowanie współpracy ze stowarzyszeniami skupionymi pod zmienianą nazwą Forum Parkinson Polska;
 • Wydanie publikacji pt „O chorobie Parkinsona mówią sami chorzy”.
 • Wywiady udzielane przez członków Rady na łamach prasy m.in. „Polityka”.
 • Wydanie raportu opracowanego na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób z chorobą Parkinsona.
 • Kontynuacja członkowska w EPDA – Europejskim Stowarzyszeniu Chorych na chorobę Parkinsona.
 • Pomoc w powoływaniu nowych kół samopomocy.
 • Rekrutacja nowych wolontariuszy, którzy odwiedzają osoby cierpiące na chorobę Parkinsona w celu pomocy im w załatwianiu spraw życia codziennego.

Fundacja współpracując z Centrum Myśli Jana Pawła II JP2 przeprowadziła w dniach 29 marca i 01 kwietnia 2009 zbiórkę publiczną w wyniku, której uzyskano kwotę 16.814,33zł - całość kwoty została przeznaczona na dofinansowanie rehabilitacji ruchowej osób z chorobą Parkinsona z przeznaczeniem na rehabilitację ruchową w domu jak i podczas turnusów rehabilitacyjnych.
Fundacja dzięki akcji przeprowadzonej za pośrednictwem stron internetowych oraz prasy m. in. Gość Niedzielny w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskała kwotę 87.464,31zł.

Zatrudnienie: Fundacja zatrudniała na umowach cywilno-prawnych 2 osoby.

Członkowie Rady i Zarządu Fundacji nie pobierali wynagrodzenia.

Zarząd w roku 2009:
 • Anna Dziedzic - Prezes
 • Magdalena Falęcka - Wiceprezes
 • Damian Kalita - Sekretarz
Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy