Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Opis działalności w 2016 roku


 • Organizowanie w siedzibie Fundacji konsultacji neurologicznych (odpłatna działalność pożytku publicznego). Ogółem w 2016 roku w siedzibie Fundacji odbyło się 2310 konsultacji chorych, przeprowadzonych przez 6 lekarzy. Fundacja zaaranżowała także 49 wizyt domowych.
 • Finansowanie zakupu leków, sprzętu i artykułów medyczno-rehabilitacyjnych oraz wizyt lekarskich u lekarza neurologa a także pomoc dzieciom osób z chorobą Parkinsona. W 2016 roku zostały rozpatrzone 52 wnioski o dofinansowanie w/w celów, na łączną kwotę 28.078,58zł.
 • Wsparcie projektów realizowanych przez regionalne organizacje działające na rzecz chorych na chorobę Parkinsona w Polsce. Na tę działalność w 2016 roku Fundacja przekazała w sumie 18.966,80zł a trafiły one do organizacji z takich miast jak: Gdynia, Giżycko, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Komorów (k.Warszawy), Kraków, Lublin, Poznań, Trzebinia, Wałbrzych, Warszawa.
 • Finansowanie usług rehabilitacyjno-terapeutycznych dla chorych na chorobę Parkinsona, w tym: na sfinansowanie rehabilitacji indywidualnej przeznaczono 23.256,00zł (32 decyzje); na sfinansowanie turnusów indywidualnych rehabilitacyjnych przeznaczono 12.766,90zł (15 decyzji); na sfinansowanie grupowych zajęć rehabilitacyjnych - przeznaczono 16.449,14zł; na sfinansowanie pobytu trzech rehabilitantów prowadzących zajęcia na dwóch turnusach zaaranżowanych w m. Dźwirzyno, nad Bałtykiem we wrześniu 2016. Na wsparcie tej aktywności dla 60 chorych przeznaczono 2.380,00zł.
 • Utrzymywanie bieżących kontaktów telefonicznych i korespondencyjnych z zainteresowanymi, którzy zgłaszali się do Fundacji oraz informowanie przez Internet.
 • Kontynuacja możliwości zadania pytania lekarzowi za pośrednictwem strony internetowej, która daje choremu komfortową dyskrecję. Na ~137 pytań odpowiedział lekarz specjalista neurolog, Pani dr n. med. Anna Potulska-Chromik oraz Pani dr n. med. Aleksandra Karbowniczek.
 • W 2016 roku Fundacja kontynuowała program wspierający zakup leków i artykułów medycznych, zorganizowany przez „Fundację Dbam o Zdrowie”. Program pod nazwą „Razem z Fundacją Dbam o Zdrowie Możemy Więcej” został zdefiniowany tak, aby był formą pomocy socjalnej, tj. by był dla tych chorych, których sytuacja materialna wydatnie utrudnia możliwości pełnego korzystania z zalecanych leków. W 2016r. skorzystało z programu 38 osoby z 29 miejscowości. Każda zakwalifikowana do programu osoba skorzystała z niego jednorazowo w 2016r. Osoby, które zakwalifikowały się do programu to chorzy ze zdiagnozowaną, udokumentowaną przez lekarza specjalistę chorobą Parkinsona lub zespołem Parkinsonowskim, tj. osoby przewlekle chore, w tym: niepełnosprawni, w podeszłym wieku często żyjące samotnie oraz emeryci, renciści i bezrobotni. Beneficjenci spożytkowali przekazane środki na zakup leków przeciwparkinsonowskich jak również na leczenie chorób i dolegliwości współistniejących.
 • Fundacja patronowała ankietowym badaniom prowadzonym przez studentów zarówno w siedzibie fundacji jak i korespondencyjnie. Ankietowania dotyczyły zbierania danych o dolegliwości, nawykach jedzeniowych, chorego, itp.
 • Prowadzenie doradztwa w zakresie opieki i rehabilitacji chorych z chorobą Parkinsona przebywających w domu poprzez bieżące udzielanie odpowiedzi na pytania chorych i ich opiekunów za poprzez kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony internetowej.

Fundacja wsparła finansowo:
 • przewóz osób, z Warszawy i Łodzi oraz ich okolic, na rekreacyjno-rehabilitacyjny turnus dla 31 chorych cierpiących na chorobę Parkinsona oraz ich opiekunów w m. Dźwirzyno, nad Bałtykiem we wrześniu 2016. Na ten cel przeznaczono 4.250,00zł.

  Działalność informacyjno-promocyjna:
  • informacyjny wywiad dr Jakuba Sienkiewicza, dla telewizji SUPERSTACJA, o chorobie Parkinsona, Fundacji oraz zmarłym jej założycielu Jerzym Łukasiewiczu – emisja 13.04.2016r.
  • udzielenie wywiadu prasowego przez prezesa Fundacji, dla gazety Rzeczpospolita, na temat choroby Parkinsona pt. „Dlaczego jesteśmy bezradni wobec Parkinsona” – emisja 23.08.2016r.
  • współpraca z tematycznie powiązanymi portalami Internetowymi.

  Działalność wydawnicza i informacyjna:
  • publikacja IV wydania „Poradnika dla osób z chorobą Parkinsona” aut. dr Jakuba Sienkiewicza – Jest to informator dla osób z chorobą Parkinsona, dla ich rodzin, bliskich i opiekunów. (3,5 tys. egz.);
  • rozpowszechnianie publikacjami wydanych przez Fundację (poradników, archiwalnych egz. „Kwartalnika Parkinson-Polska”) w sumie zrealizowano ponad 70 wysyłek z około 200 pozycjami;
  • bieżąca działalność informacyjna na własnej stronie internetowej w zakładce InfoExpress.

  Zatrudnienie: Łącznie Fundacja zatrudniała na umowach cywilno-prawnych 7 osób.

  Członkowie Rady i Zarządu Fundacji nie pobierali wynagrodzenia.

  Zarząd w roku 2016:
  • Sebastian Łukasiewicz - Prezes;
  • Beata Gogolewska-Kawka – Wiceprezes;
  • Artur Godzina – Członek
 • Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...  program do pit - darmowy