Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Tulipan - rok 2011

Nr 1 (30)

zobacz więcej ...

Tulipan - rok 2010

Nr 1 (26)

zobacz więcej ...

Nr 2 (27)

zobacz więcej ...

Nr 3 (28)

zobacz więcej ...

Nr 4 (29)

zobacz więcej ...

Tulipan - rok 2009

Nr 3 (24)

zobacz więcej ...

Nr 4 (25)

zobacz więcej ...

Tulipan - rok 2008

Nr 1 (18)

zobacz więcej ...

Nr 2 (19)

zobacz więcej ...

Nr 3 (20)

zobacz więcej ...

Nr 4 (21)

zobacz więcej ...

Tulipan - rok 2007

Nr 1 (14)

zobacz więcej ...

Nr 2 (15)

zobacz więcej ...

Nr 3 (16)

zobacz więcej ...

Nr 4 (17)

zobacz więcej ...

Tulipan - rok 2006

Nr 3 (12)

zobacz więcej ...

Nr 4 (13)

zobacz więcej ...

Tulipan - rok 2005

Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy