Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Zarząd i Pracownicy Fundacji

Sebastian Łukasiewicz
Prezes Zarządu Fundacji - w rozwój i działalność Fundacji jest zaangażowany od momentu jej założenia wchodząc w skład Rady. Od 2010 roku wchodząc do Zarządu w charakterze pracy społecznej, zabiega o jej prawidłowe funkcjonowanie organizacyjne i formalne.
Beata Gogolewska-Kawka
Członek Zarządu - wchodząc do Zarządu Fundacji w 2011 roku oficjalnie zaczęła wspierać działania organizacji w charakterze pracy społecznej.
Artur Godzina
Członek Zarządu - przy Fundacji jest od momentu uruchomienia stron internetowych. Jest ich wykonawcą i administratorem. Oficjalnie zaczął wspierać działaność fundacji od 2013 roku, wchodząc do Zarządu w charakterze pracy społecznej.
Aneta Łukasiewicz
Pracownik biura. Zaangażowana w działalność na rzecz Fundacji od kwietnia 2007 roku, wspierając działania organizacyjne oraz administracyjne.
Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy