Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Skład Rady fundacji - 19 października 2004 r.


Roman Piotr Michałowicz - Przewodniczący
Józef Jerzy Łukasiewicz - Wiceprzewodniczący
Aleksandra Teresa Woźnicka
Zbigniew Marceli Szaniawski
Karolina Katarzyna Hołdun
Irena Barbara Łozińska
Sebastian Łukasiewicz
Wiesław Staśkiewicz
Jan Szul
Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów więcej...program do pit - darmowy