Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

24-26 kwietnia 2009. Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Spotkania osób cierpiących na chorobę Parkinsona pod patronatem Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowskiego


W dniach 24-26 kwietnia 2009 roku w Warszawie odbyło się coroczne spotkanie osób cierpiących na chorobę Parkinsona zorganizowane przez Fundację „Żyć z chorobą Parkinsona”. W tym roku patronat honorowy nad naszymi uroczystościami objął Marszałek Sejmu RP Pan Bronisław Komorowski.

Pierwszy dzień spotkania uczestnicy rozpoczęli od zwiedzania Gmachu Sejmu RP przy ul. Wiejskiej podczas, którego  mieli okazję  zobaczyć  Salę Kolumnową oraz wysłuchać krótkiej prezentacji dotyczącej funkcjonowania parlamentaryzmu w Polsce. W sobotę 25 kwietnia 2009 roku zorganizowano konferencję w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Po przywitaniu gości przez Przewodniczącego Rady Fundacji przystąpiono do przedstawienia poszczególnych tematów. Jako pierwsza swoje wystąpienie zaprezentowała Pani dr n. med. Anna Potulska-Chromik z Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przestawiając problemy związane z zastosowaniem metody różnicowej w leczeniu choroby Parkinsona. Następnie dr n. med Dariusz Koziorowski z Kliniki Neurologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawił tematykę związaną z diagnozowaniem i leczeniem parkinsonizmu atypowego.  Pani Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer- Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii Szpitala im. Witolda Orłowskiego w Warszawie, zaprezentowała „Aktualne możliwości leczenia choroby Parkinsona”. Pani Profesor w sposób wyczerpujący omówiła zalecane sposoby postępowania i metody w leczeniu choroby Parkinsona. Przedpołudniowa sesja zakończyła się pokazem ćwiczeń rehabilitacji ruchowej przygotowanym przez fizjoterapeutów Pana Artura Gałęskiego i Macieja Błaszczyka. Wszystkie przygotowane prezentacje były niezwykle ciekawe dla osób zgromadzonych podczas obchodów.

Druga część spotkania rozpoczęła się od przedstawienia działalności stowarzyszeń i kół wzajemnej pomocy w roku 2008. Następnie ustępujący Przewodniczący Rady Forum Parkinson Polska Pan Jerzy Łukasiewicz zgłosił wniosek, aby podczas tego spotkania wybrać nowe władze Forum i przyjąć program działania na rok 2009. Pełnomocni reprezentanci stowarzyszeń i kół z entuzjazmem przyjęli propozycję reaktywacji działalności Forum. Podczas przeprowadzonych głosowań wybrano nowe władze Forum oraz przyjęto program działania na rok 2009. W skład Rady Forum zostały powołane następujące osoby:

Pana Andrzeja Puchacza – na Przewodniczącego Rady (przedstawiciel Fundacji „Żyć z chorobą   Parkinsona”),
Panią Danutę Kłopotek-Główczewską - na Wiceprzewodniczącą Rady,
Pana Juliana Tomalczyka – na Wiceprzewodniczącego Rady,
Pana Andrzeja Strzylaka – na Sekretarza Rady.

Po zakończeniu obrad uczestnicy mieli okazję wysłuchać recytacji wierszy napisanych przez pacjentów i lekarzy w wykonaniu aktorki scen warszawskich Pani Iwony Rulewicz. Po zakończeniu części artystycznej zgromadzonych zaproszono na kolację. Ostatnim punktem sobotniego programu był wieczorny powrót ulicami Warszawy podczas, którego uczestnicy mogli podziwiać poszczególne budowle i zabytki "pod osłoną nocy".

W niedzielę 26 kwietnia uczestnicy spotkania wzięli udział we mszy świętej w intencji osób cierpiących na chorobę Parkinsona w Bazylice św. Krzyża transmitowanej przez Program I Polskiego Radia (ok. 5 mln. radiosłuchaczy). Cała liturgia była koncelebrowana przez kilku kapłanów między innymi byli to: Rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina.  Homilia, która została wygłoszona przez księdza Rektora w swojej treści nawiązywała do tak bardzo ważnych tematów dla osób chorych jakimi są: pomoc ze strony bliskich oraz zrozumienie ze strony społeczeństwa. Kolejnym punktem programu był przejazd na grób Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki, gdzie zostały zapalone znicze i złożone kwiaty. Następnie chorzy podzieleni na trzy grupy przystąpili do zwiedzania Muzeum Historycznego m. st. Warszawy podczas, którego mieli okazję obejrzeć film o zburzeniu Warszawy. Ten punkt programu był niezwykle ważny i wzruszających dla wszystkich. Po zakończeniu zwiedzania nastąpiło rozwiezienie uczestników na Dworce PKS i PKP.

Rada i Zarząd Fundacji, jako główny organizator spotkania, serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie i udział w obchodach. Jesteśmy pełni podziwu dla Państwa wytrwałość i determinacji w pokonywaniu codziennych trudności.
Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy