Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Rok 2013


Fundacja „Żyć z chorobą Parkinsona” z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 18 lok. 243 działając na podstawie Decyzji Prezydenta m. st. Warszawy o numerze AO/115/2013 z dnia 19 marca 2013 r. przeprowadziła zbiórkę publiczną w dniu 02 kwietnia 2013 r.  na Placu Piłsudskiego.

Zebrana suma wyniosła 3.271,10 zł i jest przeznaczona na pomoc socjalną osobom cierpiącym na chorobę Parkinsona i będącym w zaawansowanym stadium choroby z przeznaczeniem na indywidualną i grupową rehabilitację ruchową, psychoterapię, logopedię (w domu jak i podczas trunusów rehabilitacyjnych) oraz pomoc materialną dla dzieci osób cierpiących na chorobę Parkinsona.

Zbiórkę przeprowadzono przy współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.


Dziękujemy.

Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy