Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Rok 2011


Fundacja „Żyć z chorobą Parkinsona” z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 18 lok. 243 działając na podstawie decyzji Prezydenta m. st. Warszawy o numerze AO/81/2011 z dnia 04 marca 2011 roku przeprowadziła zbiórkę publiczną.

 

Zbiórka publiczna została zorganizowana i przeprowadzona w formie zbiórki dobrowolnych datków do 10 puszek kwestarskich:

- w dniu 27 marca 2011 przed Kościołem Sióstr Wizytek, ul. Krakowskie Przedmieście 34

- w dniu 2 kwietnia 2011 na Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie podczas obchodów szóstej rocznicy Śmierci Papieża Jana Pawła II oraz w rejonie kościoła Sióstr Wizytek.

 

W sumie zebrano 14.960,60zł. Cała kwota została przeznaczona na pomoc socjalną osobom cierpiącym na chorobę Parkinsona i będących w zaawansowanym stadium choroby z przeznaczeniem na ich rehabilitację ruchową.

 

Zbiórkę przeprowadzono przy współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować i przeprowadzić tę zbiórkę!

Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy