Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Rok 2009


W dniach 29 marca i 2 kwietnia 2009 roku na podstawie Decyzji Prezydenta m. st. Warszawy o numerze AO/36/2009, odbyła się kwesta publiczna przy Kościele Sióstr Wizytek i na Pl. Piłsudskiego w Warszawie. Zebrana suma wyniosła 16.814,33 zł i jest przeznaczona na rzecz osób z chorobą Parkinsona będących w zaawansowanym stadium choroby z przeznaczeniem na ich rehabilitację ruchową.  

Koszty związane z przeprowadzeniem zbiórki publicznej wyniosły w sumie 507,60 zł.
Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy