Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Rok 2008


Fundacja "Żyć  z chorobą Parkinsona" z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 18 lok. 243 uprzejmie informuję, iż działając na mocy Decyzji Prezydenta m. st. Warszawy o Nr AO/40/2008 w dniach 30 marca i 02 kwietnia 2008 roku przeprowadziła zbiórkę publiczną. Dnia 30 marca kwesta odbyła się w rejonie Kościoła Sióstr Wizytek, ul. Krakowskie Przedmieście 34 zaś 2 kwietnia na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.  

W wyniku tej akcji Fundacja uzyskała w sumie 15.279, 34 zł. oraz 30 euro. Środki te zostaną przeznaczone na pomoc socjalną osobom cierpiącym na chorobę Parkinsona w zaawansowanym stadium choroby z przeznaczeniem na rehabilitację ruchową.

Koszty związane z przeprowadzeniem zbiórki wyniosły 307,44 zł.
Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy