Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Rok 2007


Fundacja "Żyć  z chorobą Parkinsona" z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 18 lok. 243 uprzejmie informuję, iż działając na mocy Decyzji Prezydenta m. st. Warszawy o Nr AO/32/2007 w dniach 01-02 kwietnia 2007 roku przeprowadziła zbiórkę publiczną w rejonie Kościoła św. Anny, Kościoła Sióstr Wizytek, Placu Marszałka Piłsudskiego oraz Placu Defilad.  

W wyniku tej akcji Fundacja uzyskała w sumie 16.739,93  zł.

Środki te są z przeznaczeniem na:
- pomoc stypendialną dla uczącej się młodzieży a mającej ojca lub matkę chorych na chorobę Parkinsona
- pomoc medyczną, materialną, psychologiczną i socjalną dla osób cierpiących na chorobę Parkinsona a żyjących się w trudnych warunkach.

 Koszty związane z przeprowadzeniem zbiórki wyniosły 684,30 zł.
Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy