Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Biuletyn SŁONIK

Biuletyn SŁONIK nr 1 - wydawany przez Stowarzyszenie z Łodzi Pobierz
Biuletyn SŁONIK nr 2 - wydawany przez Stowarzyszenie z Łodzi Pobierz
Biuletyn SŁONIK nr 3 - wydawany przez Stowarzyszenie z Łodzi Pobierz
Biuletyn SŁONIK nr 4 - wydawany przez Stowarzyszenie z Łodzi Pobierz
Biuletyn SŁONIK nr 5 - wydawany przez Stowarzyszenie z Łodzi Pobierz
Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy