Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

mgr Sylwia Wójcik

psycholog (IP UAM, specjalność psychologia kliniczna), trenerka pracy z ciałem metodą Living Dance Form.
Współpracuje z Fundacją "Żyć z chorobą Parkinsona" od 2011 roku.
Kontakt: 502 289 190, sylwojcik@wp.pl
www.pracowniapsychologiczna.org


Twórczyni pilotażowego programu psychoedukacyjnego dla osób chorych na chorobę Parkinsona i ich współtowarzyszy: Droga równie ważna jak cel. Uczestniczka seminarium doktoranckiego.Ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowania (wg. Maxie C. Maultsby, Jr., - Rational Behavior Therapy), szkolenie w zakresie terapii poznawczo - behawioralnej osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie, szkolenie I stopnia EEG-Biofeedback (Biomed Neurotechnologie w dagnostyce i terapii, Wrocław). Jest w trakcie szkolenia na terapeutę Programu Simontona (Simonton Cancer Center). Pracuje w poradni zdrowia psychicznego Praxis oraz w Akademii Walki z Rakiem w Poznaniu. Prowadzi terapie indywidualne, warsztaty rozwojowe i psychoedukacyjne. Aktywnie uczestniczy w konferencjach związanych z pozytywnym starzeniem się. Inspiracje czerpie z podróży i kontaktów z innymi ludźmi.