Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Droga równie ważna jak cel


mgr Sylwia Wójcik

psycholog (IP UAM, specjalność psychologia kliniczna), trenerka pracy z ciałem metodą Living Dance Form.
Współpracuje z Fundacją "Żyć z chorobą Parkinsona" od 2011 roku.
Kontakt: 502 289 190, sylwojcik@wp.pl
www.pracowniapsychologiczna.org

wiecej...

Opis programu

Jestem psycholożką, która rozpoczęła współpracę z fundacją „Żyć z chorobą Parkinsona”, zainspirowana własnym doświadczeniem rodzinnym związanym z tą chorobą. Chęć połączenia dotychczasowego doświadczenia zaowocowała stworzeniem pilotażowego programu psychoedukacyjnego przystosowanego do osób chorych oraz ich współtowarzyszy, opiekunów. Pilotażowego, ponieważ będziemy czekać na opinie od Państwa. Jesteśmy otwarci na wszystkie sugestie i chęć współpracy. Inspiracją do powstania tego programu jest moja fascynacja Programem Simontona, stworzonym na potrzeby osób chorych onkologicznie. Moja praca w poradni medycznej (psychiatryczno-psychologicznej z osobami przeżywającymi zaburzenia lękowe, depresyjne, adaptacyjne, obsesyjno-kompulsywne), prowadzenie warsztatów rozwojowych, psychoedukacyjnych, trenerskich, pracy z ciałem oraz przygotowywanie się do doktoratu, dało mi praktyczne i teoretyczne podstawy do stworzenia programu, który będzie wspomagał metodami psychologicznymi zarówno chorych, jak i ich najbliższych.

Jestem zwolenniczką psychologii pozytywnej, koncentrującej się na mocnych stronach natury ludzkiej. Psychologia pozytywna wskazuje, jak rozwijać pozytywne aspekty w naszej egzystencji, aby osiągnąć jak najwyższą satysfakcję z życia, rozwój i dobre relacje z otoczeniem. Przyjemność pochodząca ze wzmacniania pozytywnych emocji, zaangażowanie w teraźniejszość i sens związany ze świadomością i wykorzystywaniem posiadanych zasobów, tworzą jakość naszego życia. A wszystko to jest możliwe bez względu na stan zdrowia i aktualną fazę choroby Parkinsona. W Programie tym zajmiemy się wzmacnianiem nadziei, motywacji, radzeniem sobie ze stresem, emocjami. Poszukamy metod przekształcających lęk w spokój umysłu. Będziemy szukać metod rozwijania i wzmacniania kompetencji emocjonalnych, społecznych i komunikacyjnych. Pilotażowy program składa się z dziesięciu bloków tematycznych, które będą się pojawiały systematycznie na stronie internetowej Fundacji. Zapraszam Państwa do aktywnego współtworzenia tego programu. Sylwia Wójcik psycholog

Zapraszam do Programu

Każdą wyprawę trzeba zacząć od postawienia małego kroku...
Psychoedukacyjny program dla osób chorych na chorobę Parkinsona i ich współtowarzyszy

1. Psychoneuroimmunologia

- związki między układami w ciele
- poczucie kontroli
- rozwijanie i wzmacnianie nadziei i zaufania
- wzmacnianie poziomu energii i witalności
- realizacja potrzeb
- moje postanowienie
Czytaj Ćwiczenia

Twoje podsumowanie

+ dodaj podsumowanie

2. Skąd się biorą emocje?

- neurobiologia i neurofizjologia emocji
- ABCD Emocji
- adaptacyjna rola emocji
- radzenie sobie z nimi
- pięć zasad zdrowego myślenia (błędy poznawcze, zdrowa semantyka

3. Metody przekształcania lęku w spokój umysłu

- psychoedukacja
- rola relaksacji
- metody oddechowe
- rola wyobraźni - wizualizacja

4. Integrowanie siebie - kryzys żałoby po stracie

- kryzys – do czego może nam służyć?
- wybaczanie sobie/wybaczanie innym
- Ja sprzed choroby i Ja teraz

5. Uważna obecność - skupienie się na teraźniejszości

- uważność myśli i emocji
- uważność oddechu
- uważność ciała
- uważność w ruchu
- po co potrzebna jest cierpliwość?

6. Rola stresu w przebiegu choroby

- stres a odporność
- emocje a odporność
- znaczenie choroby
- radzenie sobie ze stresem

7. Ból – wróg czy przyjaciel?

- diagnozowanie doświadczenia bólu, system oceny bólu.
- przekonania i mity na temat bólu, sposoby leczenia bólu.
- aktywność, odpoczynek, tempo – dobór odpowiednich, ocena postępów w czasie, problemy związane ze zwiększaniem aktywności.
- zmiana zachowania – zmiana myśli i uczuć, wdrażanie nowych nawyków, prawa uczenia się, motywacja do zmiany
- relaksacja (kontrolowane oddychanie, techniki uważności, relaksacja mięśni, techniki wyobrażeniowe)

8. Komunikacja i asertywność (w roli chorego i w roli osoby wspierającej)

- radzenie sobie z komunikacją (problemy subiektywne i obiektywne)
- rola granic i ich ustalenie
- relacja między osobą chorą, a pomagającą - zaufanie, granice, wiarygodność, współpraca, partnerstwo, poczucie własnej wartości
- razem możemy więcej

9. Aktywność/Przyjemność/Radość/Szczęście

- blokady aktywności
- zasady rozkręcania aktywności
- identyfikacja czynników pozytywnych
- identyfikacja czynników negatywnych
- zabawa i dobre samopoczucie

10. Motywacja

- metody pomocne w motywowaniu
- sposoby na rozwiązywanie problemów
- realizacja „zaległych” marzeń i planów
- plany długo i krótkoterminoweTwoje podsumowanie

Imię:
E-mail:
Treść:
Token:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację "Żyć z chorobą Parkinsona" z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Czerskiej 18 lok. 243, moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.), w celu korzystania z serwisu internetowego www.parkinsonfundacja.pl. Jednocześnie oświadczam, iż dane podaję dobrowolnie. Zostałem/am również poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.