Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Organizacje w Polsce

Poniżej zamieszczamy mapę wskazującą społeczne organizacje działające na rzecz Chorych ze schorzeniami parkinsonowskimi oraz ich zrzeszające. Informacje pokażą się po kliknięciu w „pin” a lokalizacja po przybliżeniu.

Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...



program do pit - darmowy