Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Poradnie parkinsonowskie

Poniżej zamieszczamy mapę wskazującą poradnie medyczne, w których jest możliwość skonsultowania Chorych ze schorzeniami parkinsonowskimi. Informacje jakie udało nam się uzyskać pokażą się po kliknięciu w „pin” a lokalizacja po przybliżeniu.

Zaznaczamy, że publikowane informacje zamieszczamy w dobrej wierze, bezinteresownego poinformowania o możliwościach uzyskania wsparcia medycznego dla Chorego.


Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy