Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

"Magazyn medyczny", dn. 10.03.2011 r.

Audycja z udziałem Jerzego Łukasiewicza nadane przez Program I Polskiego Radia:
Nagrania udostępnione za zgodą i dzięki uprzejmości:
Archiwum Polskiego Radia
Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego więcej...program do pit - darmowy