Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Nasi lekarze

Rezerwacje konsultacji w fundacyjnym Gabinecie Praktyki Lekarskiej odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 - 15:00, pod nr tel. 22 409 77 56. Konsultacje odbywają się tylko po wcześniejszym umówieniu i potwierdzeniu terminu.

.

Dr n. med. Jakub Sienkiewicz  specjalista neurolog
Adiunkt w Klinice Neurologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej. W 1990 roku ukończył specjalizację w zakresie neurologii. W 1995 rou uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.
Miejsce pracy: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Prywatna Praktyka Lekarska
Dziedzina zainteresowań: zaburzenia ruchowe
Doktor Jakub Sienkiewicz przyjmuje w poniedziałki i piątki, wizyty domowe na terenie Warszawy.

 

Dr n. med. Anna Potulska-Chromik specjalista neurolog
Pracuje jako adiunkt w Klinice Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W roku 2006 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, następnie w 2008 roku ukończyła specjalizację w zakresie neurologii.
Miejsce pracy: Klinika Neurologii Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha 1 w Warszawie.
Dziedzina zainteresowań: choroba Parkinsona, dystonie, atypowy parkinsonizm, neuropatie, dysautonomia, badanie emg.
Doktor Anna Potulska-Chromik przyjmuje we wtorki.


Dr n. med. Dariusz Koziorowski specjalista neurolog
Pracuje jako adiunkt w Klinice Neurologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest Członkiem Zarządu Sekcji Schorzeń Układu Pozapiramidowego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
W 2006 roku uzyskał  tytuł doktora nauk medycznych.
W 2007 roku ukończył  specjalizację w zakresie neurologii.
Miejsce pracy: Klinika Neurologii Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wojewódzki Szpital Bródnowski przy ul. Kondratowicza 8, w Warszawie.
Dziedzina zainteresowań:choroby układu pozapiramidowego ze szczególnym uwzględnieniem genetyki choroby Parkinsona oraz leczenia genetycznego choroby Parkinsona, prowadzenie chorych po zabiegach DBS.
Doktor Dariusz Koziorowski przyjmuje w środy.


Dr n. med. Halina Wasilewska specjalista neurolog 
Pracuje jako starszy specjalista, konsultant  Lux Med Sp. z o.o. oraz Centrum Medycznym „Saska Kępa”.

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 1988 uzyskała specjalizację II stopnia  w zakresie neurologii w Klinice Neurologii Wojskowego Instytutu Medycznego.

W roku 1993 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych.

Miejsce pracy: Lux Med. Sp. z o.o. Warszawa, ul. Postępu 21 c;
Centrum Medyczne „Saska Kępa”, ul. Marokańska 16.

Dziedzina zainteresowań: choroba Parkinsona, bóle głowy, zespoły bólowe, neuropatie, choroby naczyniowe mózgu, padaczka.

Doktor Halina Wasilewska przyjmuje dwa razy w miesiącu, w czwartki.


Dr n. med. Aleksandra Karbowniczek specjalista neurolog

Aktywnie uczestniczy w projektach naukowych i badaniach klinicznych dotyczących choroby Parkinsona oraz angażuje się w działalność Stowarzyszeń Pacjentów z chorobą Parkinsona. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń neurologicznych w szczególności: choroby Parkinsona, drżenia samoistnego, zespołu niespokojnych nóg i innych schorzeń układu pozapiramidowego.
Jest absolwentką I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Specjalizację z neurologii ukończyła w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. W 2013 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w okresie studiów pracując w ramach wolontariatu, w Polsce i Wielkiej Brytanii, z pacjentami ze schorzeniami neurologicznym. Doświadczenie w zakresie leczenie chorób pozapiramidowych zdobywała w Przyklinicznej Poradni Schorzeń Pozapiramidowych CSK MSWiA w Warszawie oraz w Polskiej Akademii Nauk, prowadząc granty naukowe dedykowane pacjentom z chorobą Parkinsona.

Doktor Aleksandra Karbowniczek przyjmuje we wtorki.

Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, jest publikowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów więcej...program do pit - darmowy