Parkinson

ul. Czerska 18 lok. 243, 00-732 Warszawa
tel. 22 409 77 56,  email fundacja@parkinson.sos.pl
podatku KRS 0000221902
Konto PLN: 05 1140 1010 0000 3509 2800 1001
REGON 015867470   NIP 525-231-38-24

Jak otrzymać dofinansowanie?

Fundacja może wspomóc osoby chore i ich rodziny w następujący sposób:

1. Dofinansowanie dla Chorych

31 grudnia 2015 Departament Pożytku Publicznego MPiPS opublikował wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku za rok 2015 r. więcej...program do pit - darmowy